De kristnes selskap

Av R. A. Torrey.

(Fra «Bibelsk Tidsskrift» – organ for bibelsk tro og forskning nr. 5 – 1941. Redaktører: Osvald Orlien og Egil Strand.)

Det selskap vi velger oss har meget å si for danningen av karakteren vår. De kamerater vi holder oss til, skaper en intellektuell, moralsk og åndelig atmosfære som vi stadig ånder inn. Den åndelige helsen vår blir enten skadet eller oppbygget ved det. Hver ung kristen bør ha noen få utvalgte, intime venner, som han kan tale fritt ut med. Velg ut noen få personer som er omlag på din egen alder, og som du helt kan betro deg til. Vær sikker på at de er virkelig åndelige personer i ordets rette betydning!  Mennesker som liker å studere Bibelen, som liker å samtale om åndelige emner, som forstår hvordan en bør be, og som virkelig ber. Mennesker som arbeider ivrig for å lede andre til Kristus.

Vær ikke engstelig om enkelte kristne mennesker er mer ett med deg enn andre. Gud har skapt oss slik. Noen personer føler seg tiltrukket av enkelte mennesker, andre føler seg tiltrukket av andre. Det at du føler deg mer draget til enkelte personer enn til andre, beviser ikke noe ufordelaktig hverken ved deg eller andre kristne. Velg til venner slike som du vet vil fremme ditt åndelige liv!

På den andre siden bør du unngå selskap som er åndelig og moralsk skadelig. Det er klart at vi ikke helt og fullt kan unngå å være sammen med uåndelige mennesker. Undertiden må vi til og med nærme oss dårlige mennesker for å søke og vinne dem for Kristus.  Men i slikt selskap må vi alltid være på vakt og alltid prøve å løfte dem opp på et høyere plan. Ellers kommer vi sikkert til å bli trukket nedover. Om du trass i dine beste forsøk finner at et kameratskap er til skade for ditt åndelige liv, så trekk deg tilbake med en gang. Enkelte mennesker omgir seg med en slik kynisme, kritikksyke, urenhet eller noe annet vondt, at det er umulig å være sammen med dem i lengere tid uten å bli besmittet. Det er klart at du må bryte forbindelsen med slike, dersom det ikke finnes noen mulighet til å kunne hjelpe dem.

Men foruten levende mennesker finnes det noe annet som setter sitt preg på ditt liv. De bøker vi leser er våre kamerater. De øver en veldig innflytelse på oss enten til det gode eller til det vonde. Det er ingen ting som kan hjelpe oss slik som en god bok, men det er intet som kan skade oss mer enn en dårlig bok. Biografier om gode mennesker hører til de beste bøkene. Du kan gang på gang lese biografiene om så gode og i sannhet store menn som Wesley, Finney og Moody! Vår tid er full av virkelig godt biografisk stoff. Velskrevet historie er også bra å lese. Det er vel ikke noe studium som er mer praktisk og lærerikt enn studiet av historien. Det er ikke bare lærerikt, men til stor hjelp i åndelig henseende, hvis vi bare er tilstrekkelig våkne til å se Guds hånd i historien og til å se rettferdighetens sikre seier og urettferdighetens uundgåelige straff både med hensyn til enkeltindivider som hele nasjoner.

Blant de skjønlitterære bøker finnes det nok noen som er nyttige, men på dette område bør vi være på vakt. En stor del av denne litteraturen er moralsk sett helt ødeleggende. Mange bøker som ikke er helt igjennom dårlige, gir i hvert fall en falsk oppfatning av livet, og gjør en ukjent for livet slik som dette i virkeligheten er.  Å lese for meget oppdiktet stoff skader tankelivet. En inngrodd novelleleser ruinerer sin evne til å tenke klart. Novellene er så fortryllende at de har evne til å fortrenge all annen lesning, som var nyttigere i moralsk og intellektuelt henseende. Vi bør være på vakt, også når vi leser god litteratur, så ikke det gode fortrenger det beste, det vil si at ikke det beste i den menneskelige litteraturen fortrenger det som i høyeste mening er det absolutt beste – Guds bok. Bibelen bør alltid ha den fremste plassen.

Til slutt finnes det et annet slags selskap som også øver stor innflytelse på våre liv. Det er bildene vi ser. Både de bildene vi ser hver dag og de vi bare tilfeldigvis får se, bidrar kraftig til å danne karakteren vår.

En mor hadde to sønner som hun elsket høyt. Det var hennes drøm at begge guttene skulle bli predikanter, men de dro til sjøs. Hun kunne ikke forstå dette, før en av hennes venner en dag gjorde henne oppmerksom på et bilde hun hadde i spisestuen. Bildet forestilte en prektig skute som gikk for fulle seil ut over havet. Hver dag i sitt liv hadde guttene hennes betraktet dette bildet og blitt påvirket av det. Dette skapte en dyp lengsel i dem etter sjøen, som ble avgjørende for deres liv.

Det er mange bilder, som sikkert har vært kunstneriske mesterverk, men som har vakt urene forestillinger, og som har ført mangt et ungt menneske på veien til ruin! Mange av våre kunstsamlinger er så oppblandet med upassende bilder at det neppe er mulig for en ung mann eller kvinne å besøke dem. De urene tankene som slike bilder vekker, forsvinner kanskje på et øyeblikk, men satan er i stand til om igjen og om igjen å fremkalle dem i fantasien og forurense sinnet. Se ikke et øyeblikk på et bilde –  hvor god kunstkritikk det enn har fått  –  hvis det forpester fantasien din med urene tanker. Unngå som gift hvert bilde og fotografi hvis det etterlater en uren flekk i ditt sinn, men la din sjel nyte slike bilder som gjør deg helligere og bedre, mer sympatisk og i beste mening fin!