Stikkordarkiv: dåp

Dick Reuben – hvem er han og hva står han for?

Av Cato Iversen

Dick Reuben – en amerikansk forkynner av jødisk herkomst, med tilknytning til den såkalte Pensacola-vekkelsen i USA er på besøk i Norge, og vies stor oppmerksomhet. Han forkynner radikalt om oppgjør med synd, og det er jo bra. Det er det vel ikke så alfor mye av lenger. Men det er også ting i hans kjølevann som det reageres på, og som det bør reageres på.

I tillegg til noen tildels sterke og litt merkelige tolkninger av Skriften som vi kan lese av referater i forskjellige aviser/blader, leser vi i Korsets Seier 5. mai – 2000 om gjendåp i Ålesund – 12 personer lot seg døpe om igjen. Jeg siterer et par utdrag fra en artikkel av Oddvar Johansen med overskriften:

Radikal forkynnelse samlet mange i Dick Reubens møter

Men «gjendåp» førte til at flere stilte spørsmål ved teologien

«Dick Reuben mener f.eks. at dersom du ble frelst og døpt, men ble frafallen i mellomtiden, bør du døpes igjen når du kommer tilbake til Gud. Han sier også at en ungdom som lar seg døpe, og senere i livet opplever at Jesus blir totalt Herre i sitt liv, bør vurdere å døpe seg om igjen. Men han legger aldri press på tilhørerne, og hevder ikke at man må døpes om igjen.»

Jan Aage Torp uttaler i den samme artikkeln:

» I Assemblies of God menigheten i Pensacola, der man har opplevd vekkelse i flere år, er «gjendåp» blitt praktisert hele tiden. Jeg spurte Assemblies of Gods leder, Thomas Trask, om dette da han var i Norge i forbindelse med predikantkonferansen, og han kunne bekrefte dette, sier Jan Aage Torp.»

Men allerede ved hans besøk i Norge i 1998 kan Vårt Land (16.01.98) fortelle at flere ble døpt om igjen med «troende dåp» på et møte i Filadelia, Oslo en søndag kveld, hvor  tilsammen 59 mennesker lot seg døpe, de fleste som en respons etter en sterk dåpsapell fra Dick Reuben.   Så langt gjendåp.

Røkofferalter i Brownsville

Om vi går vi inn på internett, får vi også se andre eiendommelige trekk av denne forkynneren. Vi får se bilder fra Brownsville- menigheten med Reuben foran et røkofferalter – «gullalteret» (tilsynelatende en etterligning fra Israels tabernakel). På dette alteret brennes det røkelse som de tilstedeværende får være med og legge på, og røkelsesduften stiger opp og fyller luften. Tydeligvis et forsøk på å anskueliggjøre «de troendes bønner» som stiger opp til Gud. Spørsmålet er bare: Har dette noe å gjøre i et nytestamentlig menighetsliv. Er ikke dette noe av det samme som protestantismen tok et oppgjør med i forbindelse med reformasjonen?

Jødisk shofar (bukkehorn)

Nå kunne vi under et av hans tidligere besøk i Norge både lese om (KS 09.01.97) og se ham stå avbildet med en jødisk «shofar» – et bukkehorn. Dette har han som jøde alltid med seg, og blåser i det til hellig strid, står det å lese der. På hans egen hjemmeside på internett kan vi få kjøpt shofarer i mange utgaver. Der finnes også videoer, og en av disse heter (på norsk):

La shofaren lyde.

Ï omtalen av denne står det: «Blås i basun på Sion». Gjenoppdag hemmelighetene bak det eldste av musikkinstrumenter, shofaren, på denne videoen. Gideon, Josva og kong David kjente alle til viktigheten av å la Herrens basun lyde. Vær blant disse gudfryktige Guds menn og de mange menigheter idag som åpner opp for den kraften som bokstavelig talt vil ryste «fiendens leir». Denne videoen vil vise deg bruken av shofaren – hvordan, hvorfor og hvor.»
En annen video heter:

Shofar krigføring

I omtalen av denne står det: «Denne videoen inneholder møtet den 29. mai – 1997 i den nå verdensberømte Pensacola/Brownsville vekkelsen. Opplev den samme spenning som forsamlingen i Brownsville opplevde, da fiendens leir ble plyndret ved at Dick Reuben blåste i shofaren og ved den Hellige Ånds kraft. Guds Ånd brukte lyden av shofaren til å angripe Djevelens leir og sette hundrevis av Satans fanger fri. Djevelen kan ikke vinne kampen når du angriper ham med «SHOFAR KRIGFØRING» .

Jeg har ikke sett disse videoene, men slik omtalene lyder må vi stille spørsmål til hva slags teologi dette er, og hva dette har å gjøre med nytestamentlig menighetsliv. Den nytestamentlige forkynnelsen består jo i å anvende de gammelstestamentlige hendelser og ting som forbilder for åndelige virkeligheter, men ikke å tro at det ligger noen seier i å blåse i en slik «shofar». Dette kan etter det jeg forstår ikke være noe annet enn å mystifisere det gamle, enkle evangeliet.

Er ikke disse ovenfornevnte ting nok til at vi bør stille spørsmålet:  Dick Reuben – hvem er han og hva står han for?

24.05.00