Bøker

NUTIDSVITNER – ELLER DE FRIE PREDIKANTERS OMVENDELSESKAPITLER

LAMMETS VEI ELLER DEN SKULTE KRISTUS – av Lyder Engh
Opprinnelig noen bibeltimer som Lyder Engh holdt i Oslo høsten 1941 som senere ble til en bok. En dyp og interessant bok om Jesus som Guds Lam og vår etterfølgelse av Lammet.

ERIK ANDERSEN NORDQUELLE – EN BIOGRAFI av Asbjørn Froholt
Mannen som med god grunn kunne vært kalt pinsebevegelsens «mor» og den frie evangeliske bevegelsens «far» i Norge.

NB!: Denne boka kom ut i 1981 på eget forlag. Kan også kjøpes så lenge beholdningen rekker for kr. 25,00 + porto fra Asbjørn Froholt, Beiteveien 23, 1526 Moss. E-post: asbjorn.froholt@c2i.net

SYV LYSESTAKER AV GULL – av Erling Syvertsen
Dikt knyttet til hvert av de syv sendebrevene i Åpenbaringen. Utgitt i 1945.

Sjel og Ånd – av Jessie Penn Lewis
«Et lysstreif over Bibelens lære om den høyeste vei til åndelig modenhet.» 
Utgitt av Lyder Engh i 1945.

Korset – Universets sentrum – av Lyder Engh 
En bok om forsoningen du knapt finner maken til idag. Her kan du få lese to av kapitlene og få vite hvor du kan få boken.

War On The Saints – av Jessie Penn-Lewis med Evan Roberts.
Dette er en gammel bok, først utgitt i 1912. Den foreligger her på engelsk, og kan lastes ned. Denne boka tar for seg Satan og de onde ånders aktivitet for å forføre de troende. Hvordan de prøver å etterligne Guds Ånds virkninger, og hvordan man kan gjenkjenne denne falskhet. Bygger i stor grad på erfaringer fra vekkelsen i Wales på begynnelsen av det 20. århundre.

The Triumph of the Crucified – av Erich Sauer.
Dette er en engelsk utgave av boka som på norsk heter «Den korsfestedes triumf», med undertittelen: «En vandring gjennom den nytestamentlige åpenbaringshistorie». Kan lastes ned i flere filformat. Den norske oversettelsen som jeg har kjøpt på loppemarked kom ut i 1951. Boka er bare å anbefale. Andre bøker av Sauer: «Evangeliets morgenrøde», «Fra evighet til evighet», «Menneskets adel» og «På troens arena».

Thy Kingdom Come, Thy Will Be Done…
En fersk bok på engelsk (USA) om endetiden skrevet av Ron Graff og Lambert Dolphin og lagt ut på internett. Kan lastes ned som vanlig HTML eller som PDF-fil. Boka anbefales!

Anointing – or Apostasy?
The Latter Rain Legacy – av Charles S. Graves.
En interessant gjennomgang av The Latter Rain Movement (Senregnbevegelsen) som startet som en «vekkelse» i Canada i slutten av 1940-årene. Assemblies of God – den største pinseretning i USA – tok i 1949 offentlig avstand fra bevegelsens ekstreme læresetninger og praksis. Forfatteren påviser i denne boka hvordan denne bevegelsens forkynnelse og praksis har fått stor innflytelse i de karismatiske kretser som f. eks Vinyardbevegelsen og Trosbevegelsen.