Et menneske i Kristus

 Av Daniel Nilsen

(Fra Det Gode Budskap nr. 12 – 1951)

Jeg kjenner et menneske i Kristus. 2. Kor. 12, 2.

I en av våre sanger er det et kor som lyder så:  Utenfor eller innenfor bryllupssalen engang.  Men dette utenfor eller innenfor begynner ikke først engang i evigheten, det begynner her. Bibelen taler om utenfor Kristus. Ef. 2, 12. Og et liv utenfor Kristus her, betyr utenfor i evigheten. Skal man derfor tenke seg å være innenfor bryllupssalen i evigheten må man komme inn i Kristus her. Det nytter således ikke å være tilsluttet en menighet av hvilkensomhelst navn, eller sammensetning, når det gjelder organisasjon og orden. Saken er viktigere enn så.

La oss kaste et blikk på hva skrifen sier om dem som er utenom Kristus. De er uomskåren. Det vil si, ugjenfødt, utelukket fra Israels borgerrett, uten håp, uten Gud i verden. Ef. 2, 11-12.  Dette er avgjorte ord om dem som er utenfor Kristus. Tydeligere kan det ikke sies.

Men likeså tydelig som skriften uttrykker seg om dem som er utenfor Kristus, like tydelig uttrykker den seg om dem som er innenfor. La oss se: Om noen er i Kristus er han en ny skapning, det gamle er forganget, se alt er blitt nytt. 2. Kor. 5, 17.  Det er altså først når man kommer inn i Kristus der blir forandring.

Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus. Rom. 8, 1. Kristus tok all dom på seg, dermed er dommen opphevet for dem som er i Ham. Utvalgt i Ham før verdens grundvoll ble lagt. Ef. 1, 4. Her er utvelgelsesproblemet løst, kun å flytte inn i Kristus. I Ham har også I, da I hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om eders frelse fått til innsegl den Helligånd som var oss lovet. Et menneske i Kristus har altså åndsbeseglingen. Bli i meg så blir jeg i eder, likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, således heller ikke I, uten at I blir i meg. Jeg er vintreet og I er grenene: Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer megen frukt. Johs. 15, 4-5. Her er den eneste hemmelighet til å bære frukt. Og når vi leser vers 7 så ser vi også en av bønnhørelsens hemmeligheter, hvilket nettopp er å bli i Kristus. Vi vil også oppdage en hemmelighet til her i dette avsnitt, nemlig at den eneste måte å slippe å bli utstøtt av menigheten på, det er å bli i Kristus. Men om noen ikke blir der, da kastes han ut av Gud selv. Det hender stundom, at der er noen som blir støtt ut av den såkalte synlige menighet her på jorden, fordi de ikke er enig i et lærespørsmål, mens andre som muligens er enige i lærespørsmålet ofte er falt ut av troesstillingen og blir stående i den synlige menighet. Fremdeles står der i 1.Johs.brev 3, 6:  Den som blir i Ham synder ikke. Her møter vi en mulighet å bli bevart fra synd, la oss benytte den.
I  Ham har vi fått arvelodd. Ef. 1, 11.  I  Ham har Gud velsignet oss med åndelig velsignelse. Ef. 1, 3.

I  Ham er vi som var langt borte kommet nær til. Ef. 2, 13.  I  Ham, skal Gud framstille oss fullkommen. Kol. 1, 28.
I  Ham er vi fylte. Kol. 2, 10.  Den som blir i Ham, blir 28. Så sier vi: Les som det står, tro som det står, og da får du det som det står.

Urolige hjerte din frykt du bortjag. Gå kun inn i landet av nåde mottag. Det Gud har deg skjenket for adgang du har med blodet som Jesus til offer frembar. Gud krever ei mere, men allting Han gir, og nåden den flyter om du der forblir.

Det er fullbrakt. Det gjorde Gud.