Hvorledes man bør ferdes i Guds hus.

Innledningstale av Nordquelle på «De frie venners» konferanse i Moss i 1934.

Forkortet referat av Math. Støve. Fra Misjons-Røsten.

Jeg har bedt lenge for denne konferanse at intet må sies som er imot Guds vilje, og at vi når den er slutt, må være bedre mennesker enn før.

Jeg takker Gud at han har gjort store ting før og for at han vil gjøre enda større i fremtiden. Han vil vi skal gå fremover så som han sa til Moses: «Si til Israel at de skal dra frem – ti de har vært lenge nok på dette sted.

Vi leser i 1.Tim. 3. 14 – 15:  «Dette skriver jeg til dig, skjønt jeg håper snart å komme til dig, men om jeg venter med å komme, at du da kan vite, hvorledes man bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvold».

Her kalles de troende Guds menighet, andre steder Guds hus.  Det er ikke det samme hvorledes man ferdes i Guds hus. Mange lever et slurvet liv som kristne og tenker ikke over at det er til skade både for sig selv og andre.

I 1. Kor. 12, 12 – 28,   kalles de frelste også for legemets lemmer. Dere må forstå at det ingen mening er i å «stifte». Et menneske kan ikke stifte Kristi menighet. Det folk stifter er bare partier. I Amerika skal det være 2000 forskjellige samfund, men Guds menighet blir ikke til på den måte.

Slutt med den stiftingen og lagningen. Jeg takker Gud at han åpenbarte for mig at jeg ikke skulde være med å stifte. Jeg tror at jeg er lem på legemet, og så som jeg tror om mig selv, tror jeg også om andre troende. Om alle inntok sin stilling i menigheten, vilde der ikke bli strid i legemet.

Betrakt Korinter – menigheten: De fattedes ingen nådegave, men Paulus kunde ikke tale til dem som til åndelige men som til kjødelige – som spedbarn i Kristus. Dette er fremdeles så. Den store mengde er som småbarn. De vil bare nyte, men Guds menighet skal ikke bare nyte, men også yde. Her kniper det for mange. De forstår ikke at det er saligere å gi enn å motta.

«Det var et godt møte,» sies det.  Men her er hvad Peter sier, 1. Pet. 4, 1O:  «Efter som enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangehånde nåde». Det finnes ikke et sted i bibelen som viser at den er fritatt for å tjene. Lykken tiltar for de som er med i tjenesten,  men for dem som bare vil nyte, blir det tørt.

En rik mann i Paris som stadig tenkte på å forlyste sig, blev til slutt kjed av det hele og bestemte sig for å drukne sig i floden. Som han gikk for å ende sitt liv,  husket han på at han hadde en pung full av penger og tenkte at han først vilde gå og gi dem til en fattig gammel kone. –   Da han kom til den gamle, rakte han pengene frem og sa:  Ta disse, gamle mor, og da han så den gamles gledestårer, bestemte han sig for å gi bort er alt han eide før han tok sitt liv. Men efter hvert som han gav og merket sig gavens virkning, glemte han selvmordstankene og blev en meget lykkelig mann.

Mange bare fordrer av andre, men man skal også være med å hjelpe. At det tørres op for mange er ikke så rart, når de bare vil nyte. I det Døde hav er bare død, fordi det intet utløp er. Så blir det også med oss om vi ikke deler ut.

De fleste har tapt sitt ansvar. Den og den kan greie med det  – det vedkommer ikke mig, og da er det ikke rart det går nedover, mens de som tar vare på tjenesten, blir lykkeligere og lykkeligere. Det gjelder ikke å kaste ansvaret fra sig. Gud vil vi skal tjene ham med de nådegaver han har gitt oss. Ikke brilliere, men tjene. Paulus tok vare på tjenesten uavladelig, selv om han ikke fikk heder for det. De gjorde ofte narr av ham, men det kunde ikke skade ham.

«Nu gleder jeg mig over mine lidelser for eder og utfyller i mitt kjød det som ennu fattes i Kristi trengsler, for hans legeme, som er Menigheten», Kol. 1, 24.

Det var 2 småpiker i et hjem hvis mor døde mens de var små. De enedes om at den eldste skulde ta mors plass, og så skulde de stelle så godt de kunde. Om en tid blev den eldste syk. Da hun forstod at døden nærmet sig, kaldte hun søsteren til sig og sa:  Jeg er glad over å få gå til Jesus, men jeg vet ikke hvad jeg skal si til ham for jeg har gjort så lite for ham. Søsteren svarte:  Når du kommer hjem til Jesus, så vis ham hendene dine, så forstår han resten selv. Må vi så kunne vise ham våre hender som er brukt i hans tjeneste og ikke kaste ansvaret ifra oss.

Den som tjener vel i menigheten, vinner sig et godt stade og megen frimodighet i troen på Kristus Jesus.

Et par menn kom gående og idet de så en hund gjø efter en mann som dro en håndkjærre, spurte den ene: Vet du hvorfor hunden gjør?  Nei.  Den gjør fordi det er lettere å gjø enn å dra vognen. Så er det, det er lettere å rive ned et hus enn å bygge det op.

«Jesu Kristi tjener og apostel»,  det står tjener først.  Til slutt skal vi ta med 1. Kor. 16, 15.  Jeg formaner eder brødre:

I kjenner Stefanas’ hus, at det er førstegrøden av Akaia, og at de har stillet sig til tjeneste for de hellige, vis og i ærbødighet mot dem og mot enhver som hjelper til og gjør sig møie.