Guds veldige frelseskraft

Av O. Kjellås

(En preken opptatt på lydbånd. Fra Det Gode Budskap nr. 17 – 1963, ved O. Hushovd.)

Og hvor overvettes stor hans makt er for oss som tror. Efes. 1, 19.

Når vi leser apostelen Paulus brever, han som jo er hedningenes apostel, så kan en finne ting som en kan undres over, blant annet når han taler om utvelgelsen.

Men jeg trodde at hele slektens frelse lå i faderens hjerte helt før skapningens morgen, og ingen var glemt, men alle tatt med i denne frelsesplanen. Gud fattet dette beslutt hos seg selv, han forutbestemte at vi skulle få barnekår, og du som sitter her er også forutbestemt til frelse. Gud har ikke bestemt deg til vrede og fortapelse.

Du har kanskje forsøkt og strevet i din egen kraft, men alt ditt eget strev, kamp og tårer har vært forgjeves, det har ikke kunnet frelse deg, nei, det er bare Jesus som kan løse deg.

Jeg var på et sted hvor mannen var en dranker, og hver gang han kom hjem beruset sprang barna og gjemte seg og hustruen skalv som et løv av redsel, for han var brutal, alkoholen fører brutalitet med seg. Han var besatt av alkoholdjevelen og det er bare Jesus som kan frelse fra den, ingen annen makt på jorden kan løse fra den. Han kjempet, bad, gråt og angret, men forgjeves. Hjemmet ble oppløst, barna spredt for alle vinder og han selv ble gående i Kristianias gater som en lassaron.

Men så kom han på et møte hvor det var flere tilstede av disse som før hadde ligget under for drikk, men som nå var herlig løst og frelst. Og da han fikk høre flere av disse, som han kjente, vitne om Jesu vidunderlige makt til å løse og frelse, da fikk han et sting i hjertet, og han ventet ikke til møtet var slutt, men han stod opp med en gang og sa: Be til Gud for meg at jeg må bli frelst og få det sånn som dere.

Tror du at Gud hørte deres bønn? Jo, han bønnhører deg på nødens dag, han kommer deg til hjelp. Priset være Gud!

Om du sitter her med lengsel i ditt hjerte til å bli befridd fra det du er bundet av så vit at Herren kan frelse deg, han løser de bundne og setter de fangne i frihet.

Jeg har erfaring av dette selv, og derfor kan jeg vitne om det og på den måten komme andre til hjelp.

Da jeg ble frelst var det mange av mine bekjente som ikke trodde at denne frelsen kunne vedvare for meg, ja, det var endog noen nabo-koner som spådde i kaffegrut at det ville ikke vare mer enn noen dager, kanskje en uke eller sånn, men priset være Gud, han har bevart meg nå i mangfoldige år. Da jeg fikk et møte med Jesus, ble (jeg) frelst og lykkelig, og da noen brødre en gang senere la sine hender på meg og bad at jeg måtte bli helt løst og befridd fra alkoholdjevelen, da ble det en herlig forandring, og jeg ble løst fra alkoholbegjæret.

Når du blir frelst så kan du vitne for dine egne. Jeg husker en som kom hjem etter at han ble frelst, han kastet seg først på kne, og deretter gikk han til sin kone og sa: Matina, jeg er blitt frelst, vil du tilgi meg alt som. jeg har gjort mot deg? Jeg har sulteforet deg og barna for å få tilfredsstillet alkoholbegjæret. Og da ble det bønnemøte. Pris skje Gud! Ved Jesu Kristi evangeliums herlige og vidunderlige makt har mange mennesker og mange hjem blitt reddet.

Jeg kjente en kjær bror som sa: Jeg gikk fra den ene avholdsforening til den andre, jeg skrev meg inn på lørdagskvelden og så var det så vidt at det holdt akkurat søndagen over, og så var det samme duren igjen – så var det å gå inn i en annen avholdsforening. Jeg gjorde løfte på løfte, men det nyttet meg ingen ting, for jeg fikk ingen kraft til å stå imot drukkenskapssynden, om de hadde dekorert meg med alle de regaljer som avholdsfolket har, så hadde jeg blitt akkurat den samme.

Men så en dag møtte jeg en som dekorerte meg med nådens vidunderlige budskap, at Jesu Kristi Guds sønns blod renser oss fra all synd, og jeg ble frelst, Halleluja!

Avholdsforeninger er jo en god ting, sosialt sett, men det kan ikke frelse eller føre noen inn i himmelen.

Vi er samlet til frelsesmøte her i kveld, til stormøte. Himlen er interessert i dette møte, interessert i den enkelte som er kommet inn her. Gud frelser ikke bare fra drukkenskap, men han frelser fra alle andre synder. Det finnes ingen synd uten at Jesus både kan og vil frelse fra den.

Ja, vi er de lykkeligste mennesker på jord som kan synge av hjertet:  «Det er glemt hva jeg var, hva jeg er hva jeg ble, som en stenk av det bølgende hav. Det er senket et slør over fortidens mulm. Alt, i Kristus har funnet sin grav.»

Alle som har fått et møte med ham – seiershelten fra Golgata  –  han som ropte ut:  DET ER FULLBRAKT!  har fått erfare at han kan og vil løse fra alle syndens bånd og lenker.

Frelsen er en gave, den er ikke av gjerninger, men av bare nåde. Av sin store nåde kalt Gud også på meg i min barndom, det var i Frelsesarmeens første tid i Kristiania at jeg bøyde min kne og bad, jeg var da 12 år.

Hvordan jeg knep mine hender – om jeg la den venstre tommelfinger over den høyre eller om jeg la den høyre over den venstre, det vet jeg ikke, men Jesus så meg også da.

Det var i barndommens spede år en stemme til meg lød, vil du bli min?  Da bevet jeg som tre i storm, og tårene falt som. duggen ned, den dag av ham jeg blinket ble. (De som er kjent med skogsarbeid vet hva dette er.)

Men mine foreldre ville hindre meg fra disse møter, og presten advarte og truet med at jeg ikke ville bli konfirmert om jeg gikk på Frelsesarmeen, og dette bidrog til at jeg kom bort fra Gud.

Men etter mange år i gjøgleri og spill så stod kan der igjen med øks i hånden sin. Hans stemme lød som klokkespill: Vil du bli min? Ja, er det sant at du vil være min så ta meg nu just som jeg er og jeg vil være din. Et lys gjennom mørket brøt da øksen i sin hånd kan svang, jeg fellet lå med kvister, løv og blad, og alt, ja, alt jeg fikk i Ham.

Men han stanser ikke der, en dag så kom kan igjen og så: Vil du en gjennomboret stamme bli med vann fra livets sjø?

Ja, det er sant, min Jesus, så min stemme lød, så ta meg nå.

Nå har jeg reist i mange år, min frelser og i din ånd meg døp. I byer og på land, Guds trofasthet det er mitt liv, hans vern min kraft og sang.

Men snart (jeg er over 80 år), men snart han løfter øksen sin så brått, det siste hugg er gjort og snart fullent jeg skue får mitt livs det store mål. Takk og lov og pris.

Denne frelse den er for deg og den er for meg.

Herren har meget arbeid med oss, men han vil selv fullende det.

Takk kjære Jesus, du har sagt at du skal snart komme med overengelens røst og med Guds basun og de døde i Kristus skal oppstå, og sammen med de levende forvandlede skal vi rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren. Priset være Gud! AMEN!