Gjenfødelsen – et guddommelig verk.

Av M. K. Kleppe

(Fra «Tenkt og oplevet II» i Det Gode Budskap nr. 6 – 1940).

Gjenfødelsen er et helt igjennom guddommelig verk. Et plutselig, uforklarlig verk av den Hellige Ånd!
Johs. 3, 8.  –  –   Den gamle natur er uforbederlig fordervet, der er ingen forvandling mulig! Når man leser Guds ord i Rom. 3 og Efes. 2, blir man nok kurert for alle falske og høye tanker om den menneskelige natur! Man innser at all kultivering er umulig, her må noe nytt til. Og det er det som skjer ved den nye fødsel – virket ved Guds ord og Ånd (Johs. 3):  Der blir født inn en ny natur. «Det som er født av kjød er kjød, og det som er født av Ånd er Ånd.»

«Dersom noen er i Kristus, er man en ny skapning.» 2. Kor. 5, 17. Nå er man ikke lenger fremmed for Guds liv. Man eier det – har fått og får fremdeles – ved løfteordet – del i guddommelig natur. Efes. 4, l8; 2. Petr. 1, 4.

Akk! om mennesket ville slutte opp med alle disse forgjeves forsøk på å forbedre den gamle naturen! Og så i steden vende sig til den Herre Jesus – og ta imot Hampersonen selv, da får man makt og rett til å være Guds barn – er født av Gud! Johs. 1, 12-13.  Er født av sannhetens ord i evangeliet. Ære være Gud!  –  Se: Jak. 1, 18; Kol. 1, 5; Efes. 1, 13.  –  –  Nu er man et «Guds menneske!» 1. Tim. 6, 11. Og er under Guds spesielle fostring: 2. Tim. 3, 17.  Hellig Ånd er veilederen til hele sannheten og trøsteren som hjelper oss i alle livets forhold. Johs. 14, 26: 16, 13-14; Rom. 8, 26-27.   –  –   Nu lever man i Ånden  –  er født inn i det rike som er rettferdighet, fred og glede i den Hellig Ånd.»  –  Rom. 8, 9; 14, 13-14.  –  Man er ført inn i en «vandring med Gud».

Naturmennesket er fremmed for alt dette. «Den åndelige dømmer alt, men selv kan Han ikke dømmes av noen.» 1. Kor. 2.  –  Naturmennesket kan være fromt, rettferdig og gudfryktig likesom Kornelius og hans husfolk. Men evangeliets ord må til, dersom det skal bli frelsesopplevelse av det. Ap. gj. 10 og 11.  –   Det er bare Korsets ord, ordet om syndens forlatelse, som formidler livskraften, frelseskraften til den søkende og vakte synder.
1. Kor. 1, 18;  Rom. 1, 16;  Kol. 2, 13; Luk. 1, 77.  –   –   Jeg frykter for, at mange i våre dage hopper over muren og ikke går inn gjennem døren. Johs. 10.  –   Derav kommer ofte de fremmede elementer i Guds menighet! Folk som har et uomskåret hjerte er til og med kommet med i den ytre tjeneste. (Se: Esek. 44, 9.) Herre bevar oss!   Må enhver prøve sig selv i at ikke hans Gudsfrykt består i ytre ting  –  men manglende Gudslivets evige kjærlighetskraft!  –  –
Herren kommer snart! Mulighetene for selvbedrag er til stede  –  i overflod i denne lovløse tid. «Der opgår lys i mørket for den opriktige.» Ps. 112, 4.  –   Ps. 97, 11.

M. K. Kleppe.