Guds godhet.

Av H. I. Ersrud

(Fra Det Gode Budskap nr.5 – 1948)

Om man skal stanse litt ved Guds godhet, blir det nok bare stykkevis, for den er så usigelig. Det jeg vil feste oppmerksomheten på er Mose bønn:

La meg da se din herlighet. Og han sa: Jeg vil la all min godhet gå forbi ditt åsyn. 2. Mosb. 33, 18 – 19. Og Herren sa: – Se, her er et sted hos meg, og du skal stå på klippen. (v. 21)  Se også vers 22-23. Les så Es. 63, 7.

Megen godhet. Dette er ikke alltid så godt å være enig i fordi vi ofte er så jordbundne, og det er fra det Jesus vil løse oss. Derfor sendes prøvelser og smerter for å ribbe oss fra selvlivet til bare å sette vår lit til Ham. 2. Kor. 1, 8. Gud gjør både fristelsen og dens utgang så I kan tåle den. 1. Kor. 10, 13. Amen.

Derfor bror og søster, la oss sette vår lit til ham. Han kan aldri slippe eller forlate oss. Glemmer vel en kvinne sitt diende barn, så hun ikke forbarmer seg over sin livs sønn? Om enn de glemmer, så glemmer jeg dog ikke deg. Es. 49, 15.  Og om vi enn skulle komme i en slik stilling, som den som omtales i Es. 7, 2, så er Herren uforanderlig. Se utløsningen i kapitlet videre.

Vi synger:

«Gud er trofast står der skrevet, og vi vet at så det er. Vi som nå i Herren lever, ser det daglig mer og mer. Om Hans trofasthet og nåde, våre tanker kretser, hør – Ti det er dog overmåte,  –   skjønt og godt han mot oss gjør.»
Halleluja.

Til Ordet og til vitnesbyrdet, sier Es. 8, 20, for det er nok her stiene går til det gode. Jerm. 6,16

Og vi inntar faste steder og et fett land, og gjør oss tilgode ved Guds store godhet. Neh. 9, 25.

Derfor er det nødvendig at vi holder oss til hans godhet. Rom. 11, 22. Amen.

Ja, her er et rikt felt, og stort er det idag å få reise sitt Ebenezer – Hittil har Herren hjulpet. Halleluja. Ja, store ting har Herren gjort, vi ble glade.

Eders bror i Ham.
H. I. Ersrud.