Herren gjør under

Av Johs. Hedin.

(Fra Det Gode Budskap nr. 5 – 1940)

Derfor sier jeg dig: Hennes mange synder er henne forlatt, for hun elsker meget; men den som lite forlates elsker lite. Luk. 7.

Et møte med Jesus, vil enhver komme til å få. En opgjørsdag: regnskap for livsløpet skal fremlegges.

Upålitelig, underfundig, skjødesløs behandling av nestens eiendele, usann og usund tale, synd i lønndom, synd som er gjort med frekk, opløftet panne, brudte løfter, du elsker bestikkelser, jager efter urettferdig vinning.

Guds Ånd  kaster sitt lys på dig, samvittigheten din taler. Anklager, kvaler, uro, nattens redsler, fortvilelse er din lodd. Du møter ditt eget liv, det vender tilbake over dig selv. Hvor skal du fly, din synd finner dig, innhenter dig.

Det er kun ett som kan redde: Et møte med din Gud: Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren: om eders synder er som purpur, skal de bli hvite som sne; om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Es. 1. 18.

Da jeg tidde, blev mine ben borttæret, idet jeg stønnel hele dagen. For dag og natt lå Din hånd tungt på mig, min livssaft svandt som ved sommerens tørke.

Jeg bekjente min synd for dig og skjulte ikke min skyld; jeg sa: Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren. Og Du tok bort min syndeskyld. Salm. 32.

Det er evighetslykken å få opgjøret nu. Vi vet at når jordlivet er endt er det forsent, og tenk på Lammets vredes dag – hvem kan da holde stand? Åpenb. 6. 16.

Når synden er tilgitt, da kommer ytre kjennetegn. Jesus sier: Hennes mange synder er henne forlalt, for hun elsker meget.

Gamle Polikarp eiet dette, han utbryter: I 86 år har jeg tjent Ham og Han har ikke gjort mig annet enn godt. Paulus sier: Kjærligheten er lovens opfyldelse. Rom. 13.

Hvad gjør det da om du blir en fremmed, når bare ditt hjerte er rent, og din samvittighet med – da kan du syngende gå. Ap. gj. 24.

En uskadd samvittighet og et glad hjerte er et stadig gjestebud. Ordspr. 15.