Kjøpt – Frikjøpt

Av Daniel Nilsen.

(Fra Det Gode Budskap 1948)

For I er dyrt kjøpte. 1. Kor. 6, 20. Det er intet forsøk på en lang utredning av disse 5 skriftord, som her skal gjøres, men det synes meg, at det er et forløsningens tyngdeord.

Den lille oversikts betraktning som jeg nå vil ta med er særlig 6 ting.

1.  Skriften framholder meget klart at forløsningen inneholder begrepet: «Kjøp.»  Følgende skriftord beviser oss dette:

Matt. 13, 44 – 46,  1.Kor. 6, 20 og 7, 23.  1. Pet. 1,18,  Gal. 3,13.  Johs. Åpb. 5, 9 og 14 ,4.

Dette er Guds eget ord om saken. Her er det  tydelig forstått at kjøpe, er et uttrykk som peker direkte på forsoningen.

2.  Hva, eller hvem er det da som er kjøpt?

De siterte skriftsteder, gir oss et meget klart guddommelig svar. Der brukes uttrykkene  I og vi. Begge peker på de frelste, som her skrives til, såvel som alle frelste til alle tider. Men at også de ikke frelste er med i kjøpet har vi vel lov å regne med.

Er det ikke gripende å legge sitt øre til den nye sang i herligheten?  Åpb. 9, 5.  Høre det blandede kor av det tolvstammede Israel, samt av hver tunge, folk og ætt som synger om dette kjøp.

3.  Hva er det vi er kjøpt fra?

1.Kor. 6, 20 sier at vi er kjøpt løs fra oss selv. Altså: Ingen bør være treller under selvet.

1. Kor. 7, 23 sier: Vi er kjøpt løs fra å være treller under mennesker.  Gal. 3, 13  forteller at vi er kjøpt fri fra lovens forbannelse. Frikjøpt fra lovtreldom.

1. Pet. 1, 18 meddeler oss at vi er kjøpt fri fra den dårlige ferd vi arvet fra fedrene.

Tenk – kjøpt fri fra dårlige arveanlegg.

4. Hva er vi kjøpt til?

Vi er kjøpte til Gud for å være hans eiendom. Han har retten til oss. Åpb. 5, 6 – 9.

2. Pet. 2, 1  taler om noen som nekter den Herre som kjøpte dem.

5. Hvem har kjøpt oss?

Det nettopp anførte skriftord bruker ordet  «Herre». Gal. 3,13 har ordet «Kristus». I 1. Pet. 1, 19  har vi ordet «Lam».
At alle disse uttrykk gjelder en og samme person, og at denne person er «Jesus», vet vi.

6. Hva er midlet vi er kjøpt med?

1.Pet. 1, 19  gir oss et guddommelig svar: Med Jesu dyre blod.  Hermed stemmer lovsangen i himlen. Åpb. 5, 9:  Fordi du med ditt blod kjøpte oss.