Klippen som fulgte dem var Kristus

Av Ernst Falck

(Tale på Landsmøtet i Moss (1962?), referert i Det Gode Budskap nr. 16 – 1962 ved Hans Bentzen)

Det er et alvorlig budskap Gud bringer oss gjennom disse vers. Guds budskap er alltid ramme alvor og gir oss sann kunnskap om tingene.

Apostelen Paulus som formidler dette Guds budskap til oss, taler først om faren ved «å være uvitende». Også i vår tid er uvitenhet om de åndelige ting en stor fare. Bare Bibelen kan gi oss den viten vi trenger så vi kan få en opplyst forstand. Dette er en av betingelsene for at det skal bli resultater av vårt virke for Gud.

Guds ord er levende og forløsende. Vår anger kan ikke frambringe åndelig liv, ikke heller våre inderligste bønner, men når Guds ord lyder inn i våre hjerter da blir det forløsning, da fødes det nye åndens liv i hjertet. Vi har vel alle sammen opplevet sannheten av ordene «legemet er dødt på grunn av synd». Men det er godt at vi også har erfaring om at «ånden er liv på grunn av rettferdighet». Før «livet», det evige, kunne meddeles dødelige mennesker, måtte det skaffes tilveie «rettferdighet», og den rettferdighet det i denne forbindelse tales om er hva Bibelen et annet sted kaller «Guds rettferdighet», eller «rettferdigheten av Gud på grunn av troen». Denne rettferdighet er åpenbart av Gud selv – uten loven. Den er en tilregnet rettferdighet som vi ikke kan vinne fram til ad gjerningenes vei. Den er «for alle og over alle som tror».

Paulus ønsker å knytte sin belæring her til en historisk hending. Omkring 3 millioner israelitter befant seg i ørknen under Moses lederskap. De var i en kritisk situasjon fordi de ikke hadde vann. Da fikk Moses bud av Gud om å slå på en klippe for å få vann. Israel fikk vann. Det kan vel synes å være en urimelig ting å slå på en klippe for å få vann. Mange i dag synes også at den vei Gud har lagt til frelse er urimelig. Men la oss huske at frelsen er noe utenfor og over vår fornuft, den er et mysterium, noe som ikke kan forklares. Men det som betyr noe for oss er at vi kan få oppleve at «vannet strømmer fra klippen» når vi i tro tar imot Guds frelsestilbud i Jesus Kristus.

La oss merke oss at det var klippen som gav vann. Ordet «klippen» taler til oss om det sikre og uforanderlige. Abraham drakk av denne åndelige klippe. Siden har Guds folk i årtuseners løp drukket seg til liv, oppstandelsesliv og forvandlingsliv. Klippen svikter ikke. Den gir vann til Guds folk også i dag.

Klippen fulgte dem. Ofte taler vi om å følge Jesus. Større er det at Jesus følger oss. Når folk i gråherdet alder er like friske sin ånd, er det et vitnesbyrd om en klippe som har fulgt dem gjennom livet. Vi er på vandring. –  Kristus, vår klippe, følger med.

La oss drikke. Han kan gi deg å drikke akkurat nå, nettopp i den situasjon du befinner deg. Da Jesus talte med kvinnen om det levende vann sier han:  «Den som drikker –  – ».  Legg merke til nåtidsformen, «drikker». En kvist behøver ikke nære bekymring for sin vekst, når den har forbindelse med stammen. Måtte vår forkynnelse lede sjelene til livssamfunn med Kristus, slik at våre liv blir fylt av ham. Da kan vi, slik Bibelen uttrykker det, «stille våre hjerter tilfreds for hans åsyn». Dette er frelsen som dekker alle behov. Opplever vi den er vi tilfreds, ikke med oss selv, men med Gud. Da Jesus møtte meg, ble det klart for meg at dette er alt du trenger, dette er alt du har lengtet etter. Ja, han er livets kilde. Herren hjelpe deg til å komme. Herren hjelpe deg til å drikke.