At vi alle må være ett

Av Edvin Andreassen

(Fra Det Gode Budskap nr.28 – 1948)

Dette ord er meget brukt idag og vi finner det i Jesu yppersteprestelige bønn, og vidunderlig er det å tenke på at Jesus ba denne bønn, ja, også ber denne bønn, for bak denne bønn ligger kraften til så mange som vil kan være ett med Ham og med hverandre.

Vi lytter ofte til bruken av dette ord idag og meget godt og nødvendig er og blir sagt om dette ord, men det er i denne forbindelse som i så mange andre, at det gode og nødvendige drukner i en hel det som hverken er godt eller nødvendig og som også kommer fram, og lettest blir fulgt.

Det er ikke så sjelden vi hører det blir sagt til oss som bærer det «frie» budskap:  – Dere behøver nå ikke være radikale, dere kan vel bremse på litt så vi mere kan komme nærmere hverandre og virke i ett

Tanken kan straks gripe en, fordi det idag er en verden som trenger at vi alle må være ett, en verden som speider etter noe som er fast og sikkert.

Men hvor meget verden enn ser etter noe som er fast og sikkert, så er det iallfall forferdelig å la denne tanke slippe inn over seg. For når vi slutter å holde fram lyset så kveles lyset og kristenlivet, og kristendommen har tapt slagkraft både i oss og ved oss.

Og sørgelig er det å møte slike som har latt denne tanke få innpass hos seg, og idag lever et kristenriv så tørt og trist at de ingen ting har å bringe den verden som de ville bringe så meget

Nei, denne tanke har ingen ting med det som Jesus ser som det der skaper skille mellom hans barn.

Han ber litt lenger fremme at «du skal bevare dem fra det onde». Og der ligger hemmeligheten til det skille som er så farlig idag.

Synden er et fakta i verden idag ,men ikke bare der er synden et fakta. Den er det blant de kristne. Den stenger for Guds velsignelse i våre samvær, den stenger for bønnhørelse for syke, den hindrer Guds frelse til å bli trodd blant de ufrelste, vi er ikke ett.

Vandre i lyset likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre og Jesu Guds Sønns blod renser fra all synd.
Fram i lyset for Herren,
fram i lyset der det kreves!
Nåde nok hos ham.

Han ber. Halleluja.
Da er vi ett tross navn og yttre budskap.
Da løfter vi sammen og priser Hans navn, og sier til alle:
Kom ikke til oss, men til Ham som har frelst oss, og du får Hans nåde.