Vår trøst med Kristus

Av  O. Hushovd

(Fra Det Gode Budskap nr. 28 – 1949)

Han som trøster oss i all vår trengsel, forat vi skal kunne trøste dem som er i all slags trengsel, med den trøst hvormed vi selv blir trøstet av Gud.   2. Kor. 1, 4.

Apostelen Paulus var gjenstand for mange forfølgelser, lidelser og trengsler for Jesu navns skyld. Det ble sagt av Herren ved hans omvendelse: Jeg vil vise ham hvor meget han skal lide for mitt navns skyld. Ap. Gj. 9,16.  Men alle hans lidelser og trengsler var et ledd i Guds plan med ham. Det var for at han skulle kunne trøste dem som var i all slags trengsel. Hvis han ikke selv var prøvet så kunne han heller ikke være istand til a trøste andre som var i prøvelser og trengsler. Det var den prøvede Josef som kunne trøste sine sørgende og fryktsomme brødre og tale vennlig til dem, 1. Mos. 50, 21, og dem av Guds barn som er mest prøvet er gjerne de beste trøstere. Ingen er så prøvet som vår Herre Jesus Kristus for han er prøvet i alle ting og derfor er der trøst i Kristus, Fil. 2, 1,  så han kan som det står, trøste alle sørgende. Es. 61, 2.

Guds plan med deg du som nå befinner deg i en eller annen prøvelse og trengsel er at du skal bli mer skikket til å kunne trøste andre prøvede og lidende sjele på din livsvei. Hvorfor sender en kjærlig Gud sine barn lidelser og trengsler spør mange. Jo, for at de skal få mer tålmodighet er Guds ords svar,  for det er en ting som bevirker tålmodighet, nemlig trengsel. Trengselen virker tålmodighet sier Paulus i Rom. 5, 3. Den som skal bli meget tålmodig må altså ha mange trengsler. Mange spør undrende som Jobs venner når en troende er gjenstand for en stor prøvelse eller sykdom: –  Hva kan dette være. Hvilken synd har han eller hun begått som må gå gjennom alt dette? Sykdom er bare en følge av synd mener noen. Ja, i enkelte tilfeller er sykdom bare en følge av synd, men ikke i alle. Da Job var utsatt for sin store prøvelse med tap av alle sine eiendeler og gods, med tap av sønner og døtre og med tap av helbred, hevdet hans venner at alle Jobs lidelser bare var en følge av hans mange og store synder. Men dette var jo en altfor ensidig livsfilosofi, som Job gjendrev og beviste at den ikke alltid holdt stikk. Nei, jeg tror vi kan si at Job var en gren som bar frukt, men som ble renset for at han skulle bære enda mer frukt. Joh. 15, 2.
Og så kan det være med deg, min kjære bror og søster, som just nå er i Guds smeltedigel. Herren har fredstanker med deg og ikke tanker til ulykke, men for å gi deg framtid og håp. Jer. 29, 11. Selv om ingen annen har god tanker om deg så er det i hver fall en som har fredstanker med deg, nemlig ham som gav sitt liv og sitt blod på korset. Gud har ikke bare forutbestemt deg til frelse, men også forutbestemt deg til å bli likedannet med hans sønns bilde. Rom. 8, 29. Og den som skal likedannes med smertenes mann, den har ikke bare medgang og herlighet her i verden. Det er stort når Gud helbreder og reiser opp fra sykesengen, men om han ikke alltid gjør det, så kan vi si med Paulus: Alle ting tjener dem til gode som elsker Gud. Rom. 8, 28.
Fredshilsen til alle bladets lesere.