SNART ER HAN HER.

Av Alf Kasborg

(Et gammelt klipp, trolig fra Missionæren)

Ennå kan verdensbegivenhetenes løp ta visse «svinger».  Men den siste svingen er før eller senere tatt, og veien går rakt mot målet:  Herrens komme.

En mann pleide å illustrere sannheten om Jesu gjenkomst omtrent slik:

Du står en stille vinterkveld på tunet av en norsk storgård mellom fjellene. Langt der borte på veien høres det skritt, det er en som nærmer seg. Men så dør fottrinnene bort. Hva er det?  Har mannen sluttet å gå?
Nei, veien har gjort en sving, dreiet om et skogholt eller rundt en fjellknaus, – du hører ikke lyden lengre. Så plutselig er den der igjen, skrittene kommer nærmere.

Slik er det, sa den gamle mannen, med Herrens gjenkomst. Veien tar slike svinger iblandt. Men som det kommer et øyeblikk da mannen står på tunet, så kommer den stund da Herren er her.