Kan vi vente vekkelse?

Albert Robinson

(Fra Det Gode Budskap nr. 12 – 1949)

Fra tid til annen reiser dette spørsmålet seg hos de fleste troende. Det er jo også høyaktuelt for oss alle. Pussig nok så tror ikke alle på vekkelse. Mange mener å si at det ikke blir noen vekkelse før Jesus kommer igjen. Jeg undres om det på forhånd var skrevet om den vekkelse vi hadde i 1907, eller den da du og jeg ble frelst, eller de andre som vi ved Guds nåde har fått være med på.

Når det gjelder profeten Joel og hans herlige profeti om at Herren skal i de siste dager utgyte av sin ånd over alt kjød, så møter en Peter på pinsedagen som sier at dette er det som er talt ved profeten Joel, og derved er den saken avsluttet. Men er den egentlig det synes du? Døper ikke Gud også idag med den Helligånd? Jo, halleluja. Jeg har nettopp i disse dager igjen opplevet det. Det er heller ikke lenge siden jeg så hele forsamlingen under Guds kraft kveld etter kveld, hvor Herren døpte unge og eldre med ånden. Derfor når profeten Joel taler om de siste dager, så må vel ordet være nærmere oss enn disiplene og den første kristne menighets tid. Jeg kan dermed ikke si at det bokstavelig menes den tid like før Jesu komme, men i motsatt retning, hvorfor ikke?

Jeg synes å se for meg alle de som da vil si:  –  Skal det ikke være slik at de sovner inn og at sløvhet er tidens tegn? Jo, det kan vi være sikker på, men det sies ikke noe om at vi er nødt til å sovne. Salmisten. spør seg selv: – Hva håper jeg på? Selvfølgelig at jeg må være våken, sier du, men da kommer du til å sovne. Nei, vårt håp er ikke diktert av antagelser, men vårt håp står til Herren. Halleluja.

Har du ikke lest at de så hen til ham og strålte av glede, og deres åsyn rødmet aldri av skam. Han har ikke forandret seg, ei heller har løftet tapt sin kraft.  Der må altså være mulig å oppleve personlig vekkelse ved å holde seg i Guds nærhet. Det vil selvfølgelig koste noe, men det gjorde det før også. Hvor mange ganger ble ikke det ordet sitert før:  –  Skikk eder ikke like med denne verden. Tanken om å holde seg våken betyr adskillelse fra verden. Hvis vekkelsen slukner er det deg og meg som slukker den, men den skal ikke slukne.

Dette er jo en personlig vekkelse av frelste, men utadtil hvordan er det der? Et vers av Jesu egen munn har ofte gledet meg. I Johs. ev. 16, 8, sier Jesus at han skal sende talsmannen og den skal overbevise om synd. Jo, det er sikkert, men når skjer det nå for tiden?

Så lenge ånden er her og så lenge du og jeg lar den Helligånd få et tempel å bo i, så er vekkelsens mulighet tilstede. En vekkelse kan oppleves idag, men ikke ved skuespill og suggesjon, men ved at Guds barn ytmyker seg og blir fylt av ånden så de begynner å tale til hverandre med salmer og lovsanger.

Innvi deg idag, det haster. Natten kommer da ingen kan arbeide