Under Nordquelles talerstol

Ved J. S. Wold.

(Fra Det Gode Budskap nr. 21-22 – 1961)

Vi som vanlig satt under forstander Nordquelles talerstol, og hørte på hans herlige og inspirerende forkynnelse av Kristus, vi ble mange ganger fylt med takk til Gud for hans fremstilling og forherligelse av Kristus, og det var få forkynnere som lik ham, kunne tolke Jesu underbare forsoningsverk på Golgata. En dag fremholdt han også Martin Luther som en banebrytende forkynner, der ikke var redd for å forkynne Jesu Forsoningsverk og full frelse fra synd og dom. Han siterte samtidig Martin Luthers dikt om Bibelen, og dette dikt kunne han utenat, og siterte det helt korrekt, og siden spurte han oss i forsamlingen om noen kunne gjenta diktet, og i så tilfelle skulle vedkommende få 1 krone. Nordquelle gjentok diktet på flere møter, og en aften, da han på ny lovet 1 krone for riktig gjengivelse, reiste en yngre søster seg i forsamlingen og siterte diktet helt korrekt. Nordquelle ble litt forbauset da han nå skjønte at søsteren hadde tatt ham på ordet, og da hun var ferdig, ropte Nordquelle «Du var flink søster, kom heropp og få din krone». Søsteren gikk opp til talerstolen og fikk kronen av Nordquelle, samtidig med et varmt håndtrykk.

Her har vi diktet:

Hvor huset ingen Bibel har,
der trenger Satan inn så snar.
Der allting ser helt mislig ut,
der vil ei bo den kjære Gud.
Så skynn deg, skynn deg kjære
venn og gi den blanke krone hen,
en Bibel kjøp ved morgengry,
når dagen rinder opp på ny.
I boken les med ivrig sinn
treng i dens dype mening inn,
bring alltid nye skatter frem,
gjør Biblen til ditt rette hjem.
Et Åndens hjem, hvor du kan bo,
en Borg, et bolverk om din tro,
og flett deg der, med kyndig sans
av skjønne bibelspråk en krans.

La disse blomster lyse så,
at hver kan fatte og forstå,
at Herrens Ord i all din tid,
ditt banner er i livets strid.
Som skjold trykk boken til ditt
bryst, hold deg til den i sorg og
lyst.
Ja har du ingen Bibel venn,
oppsett det ei, men kjøp deg en.
Gikk enn din siste krone med,
så spar den ei, les, tenk og be.
Ja be en bønn og lukk din bok,
først da, når kistens sorte lokk,
skal lukkes over dine ben,
fra morgen gry til aften sen.
Hvor lang din veg er på jord,
svikt aldri dog ditt Bibelord.