VELKOMMEN

Lyder Engh: TYRUS OG SION.


Vær derfor også dere beredt!

Det fortelles at den kjente skotske forkynneren, Horatio Bonar,ved en anleding satt sammen med en del forkynnerkolleger. Han sa til dem: «Venter dere virkelig på at Jesus Kristus skal komme i dag»? Han rettet spørsmålet til hver enkelt av dem der de satt rundt i en sirkel. Og en etter en av dem ristet på hodet og sa, «Nei, ikke i dag.» Uten å kommentere dette skrev han disse ordene på et stykke papir og sendte det rundt:

Vær derfor også dere beredt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det.  Matt 24:44 (1978)

degamlestier.net – siden april 2000