Stikkordarkiv: lovisk

Dusinkristendom.

Av M. K. Kleppe

(Fra Det Gode Budskap nr. 23 – 24 – 1938)

En merkelig overskrift! Det innrømmes gjerne. Men den er berettiget i en tid som denne. –  Det var under et kjært besøk hos str. Karen Abrahamsen på Nordstrand (br. Nordquelles søster – nu over 87 år gammel) – som dette ord, «dusinkristendom» – blev født i mitt indre. Jeg satt og hørte mens hun fortalte fra sin vekkelses- og frigjørelsestid i Larvik for mange, mange år siden.

Det var ikke så lett å komme igjennem den gang. Forkynnelsen var ofte meget lovisk og trellbunden. De frigjørende toner fra evangeliet blev som oftest betraktet som farlig villfarelse. Men str. A. hadde en troende mor. Hvilken rikdom! – Hvilken skatt! – Da mørket var på det tykkeste, gav moren henne det råd å be den Herre Jesus åpenbare sig for henne. Og så skjedde det også. Den stadige, intense bønn som lå i hennes hjerte fra den dag av – fikk et herlig svar: på kjøkkenet åpenbarte Herren Jesus sig for str. Abrahamsen. Hun fikk se Ham som sin personlige Frelser – som sitt alt!

Å, hvilken fryd som fulgte!  –  Den nye sangen veldet frem fra hjertets indre! Guds kjærlighet utøst i hjertet ved den Hellige Ånd!

Der fulgte prøver efterpå – mange og store. Men verket holdt, Herrens verk. Der kommer tid hvor hun mistet sin fryd, men aldri borte ifra Herren, aldri tilfreds. Men Herren svarte igjen på sjelens skrik. Den gode «Hyrderøsten» – kom igjen – Brudgomsrøsten! Å, hvor der atter blev fryd, usigelig fryd!  –  Og nunu i den sene aftentime – blomstrer hennes liv i Gud – bærer frukt – til manges velsignelse.En moder i Israel! – Men hvorfor dette med «dusinkristendom» i denne forbindelse? – Akk! er ikke dette vår tids store fare – «dusinkristendom?»  –  Den ene tror som den andre – den ene følger med den andre. Der er heftige rørelser i følelseslivet – somme tider. Der er skrik og tårer, og dog lite av hjertets personlige oplevelse av Kristus – som sjelens ett og alt!  –  Man vader i forkynnelse, masse møter. Lønnkammerlivet  –  som de gamle levde – er for mange en «saga» blott! Noe som Herren i ordet (Matt. 6, 6-8) omtaler; men som er lite kjent og oplevd.

Derfor all denne overfladiskhet både i syndserkjennelse og Kristuserkjennelse!  –  Å, I unge sjeler!   I eldre med! – Våkn op! – Der er fare på ferde! Fienden holder på å suge margen ut av ditt åndelige liv! – Vokt dig for «utenpåkristendommen»!  «Skinn uten kraften!» (2. Tim. 3).  –  Den er under dommen! Dette er «skjøgekristendommen!»  Gud fri oss fra den!  –  Tilbake til de gode gamle stier!  Tilbake til ditt lønnkammer og til din bibel!  –  Hvor lenge skal du leve «dusinkristendomslivet?» Jer. 31, 21 – 22; 32, 40 – 41. 1, 16.

Med broderhilsen i Herren Jesus til alle Guds hellige og til alle søkende sjeler.

M. K. Kleppe.