Søkelys på kristen forkynnelse

 

Skændselen over den højtidelige forsamling, av David Wilkerson.

(The Reproach Of The Solemn Assembly, en preken fra Times Square Church hvor Wilkerson tar et sterkt oppgjør med framgangsteologien med forkynnere som Hagin og Copeland, og karismatiske ekstremiteter som f.eks. «den Hellige Ånds bartender» Rodney Howard Brown og hans virksomhet. Prekenen er på dansk, fra «Det Gamle Evangelium»s hjemmeside.)

Loven og Nåden – av Simon Griis – fra «Det Gamle Evangelium» i Danmark.

Er dette den profetiske gaven som vi finner i Det Nye Testamentet? – av Cato Iversen

Dick Reuben – hvem er han og hva står han for?

Aril Edvardsens endetidssyn og Matteus evangelium kapitel 24, vers 12, av Cato Iversen