Prekener/bibeltimer


Forkynnere i alfabetisk rekkefølge, klikk her

 


 

Alle ting av M. K. Kleppe
Alle tings ende av Julius Sørensen
Allegorien om Excalibur av J.H. McConkey
Ananias og Saffira av Hans Wennesland
At vi alle må være ett av  Edvin Andreassen
Blodet, nådestolen, troen, rettferdigheten og synden av Daniel Nilsen
Brevet til Hebreerne 5, 8 av  Daniel Nilsen
Da stanset oljen av Daniel Nilsen
De to husholdninger – eller lov og nåde av  Alf Thorstensen
De troendes Kana’an av Øistein Skorstad
Den apostoliske menighet i Skriftens lys av M.K. Kleppe
Den bortvekne herlighet av  Daniel Nilsen
Den enbårne av Daniel Nilsen
Det gjorde Gud av M. K. Kleppe
Dusinkristendom av M.K. Kleppe
Eders hjerte forferdes ikke av Karl Bryntesen
En annen talsmann av  Lyder Engh
En ny lapp på et gammelt klædebon av  Hans Wennesland
En tale av Johannes Hedin
En åpenbaring og et budskap av M. K. Kleppe
Et alvorsord for vår tid av Daniel Nilsen
Et menneske i Kristus av Daniel Nilsen
Et ord til ubefestede sjele av Jens Glittenberg
Evangeliet i et vintre av  A.B. Simpson
Evangeliet om Kristi uransakelige rikdom av  A. Isaksen
Forenet med Kristus i død og oppstandelse
Forkynn ordet av M. K. Kleppe
Forlikelse og frelse av Daniel Nilsen
Forløsningen ved hans blod av  Lyder Engh
FORSONINGEN av  Lyder Engh
Forsoningen er nøklen av M. K. Kleppe
Forsoningen i forbindelse med bønnen av  M.K Kleppe
Forsoningen i forbindelse med vår personlige frigjørelse av  M.K. Kleppe
Frelse fra den kommende vrede av Daniel Nilsen
Friheten i Kristus av  Alfred Andreassen
Født av kjødet – født av Ånden av  Edvin Andreassen
Følger du Jesus? –  av sigøynerpredikaneten Gipsy Smith
Fått del i den Hellige Ånd av Ernst Falk
Gjenfødelsen – et guddommelig verk av  M.K. Kleppe
Gjenfødelsens under av Jan Veiby
Gjenfødt – døpt – fylt av Bjarne Staalstrøm
Greneseløs kjærlighet og nåde av Gustav Svennevik
Gud og mann av Lyder Engh
Guds barns enhet av M. K. Kleppe
Guds frelsesplan – i forbilleder i 1. Mosebok av Carl Hansen
Guds godhet av H.I Ersrud
Guds menighet i skriftens lys av Gustav Iversen
Guds menighet i skriftens lys av M.K. Kleppe
Guds plan med evangeliet i nådens husholdning av  Daniel Nilsen
Guds store frelse av M. K. Kleppe
Guds veldige frelseskraft av  O Kjellås
Gull og kobberskjoldene – eller ekte og uekte tro av  Alf Thorstensen
Han har gjort alle ting vel av  Finn Kleppe
Helbredelsens gave av  F.A. Boltzius
Helliggjørelsens nådeverk av Jan Veiby
Herren gjør under av Johannes Hedin
Himmelsk tjeneste av Jessie Penn Lewis
Hva er et menneske? av Jan Veiby
Hva innebærer budskapet om GUDS VELBEHAG?
Hvem har/er bruden av J.A. Johannesson
Hvor dypt får korset virke? av Jessie.Penn Lewis
Hvorledes man bør ferdes i Guds hus av  E.A. Nordquelle
Høysangen 4, 12 – Ord. 24, 30, Tale på landsmøtet (1960) av Daniel Nilsen
Jobs bok, kap.13, vers 9 av  M.K. Kleppe
Kamp og seier av Gustav Iversen
Kampen mot evangeliet av  M.K. Kleppe
Kildeporten av D.O. Belfrage
Kjøpt – Frikjøpt av  Daniel Nilsen
Klippen som fulgte dem var Kristus av  Ernst Falk
Korset, universets sentrum av Asbjørn Froholt
Korsets budskap av Horatius Bonar
Korsets to sider av Jessie Penn Lewis
Kristenliv og Kristusliv av Daniel Nilsen
Kristus, den alttilstrekkelige av M.K. Kleppe
Lammets brud – av Otto Stockmayer
Laodicæa – folkeherredømme av  A.B. Simpson
Livets rettferdighet av Jan Veiby
Maria bebudelse av  D.O. Belfrage
Men bli fylt av Ånden av  M.K Kleppe
Menigheten av Hans Bentzen
Natten kommer av  Michael Kristiansen
Når øksen er sløv av  Albert Robinson
Paa alteret av Daniel Nilsen
Paktens ark – gledens kilde av Gustav Iversen
Predikanten i skriftens lys av M. K. Kleppe
På den dag av M. K. Kleppe
Salme 25, 13 – 14. vers av E.A. Nordquelle
Skuebrødbordet av Alf Thorstensen
Stillaser – forskalling av  Daniel Nilsen
Strå, aks, fullt korn i akset av H.E. Hegh
Ta bolig – Tempel – Åpenbarelse av Daniel Nilsen
Tjenesterne i menigheten av D. Nævdal
Tre Kristusåpenbaringer av Daniel Nilsen
Trengslenes vanne av Alf Thorstensen
Troens og livets rettferdighet av Veiby, Jan
Tyrus og Sion
Vannporten av  D.O. Belfrage
Vekkelse av M. K. Kleppe
Verden ville ikke vite av ham av Severin Larsen
Våkn op! Istem en sang! av  Jessie Penn Lewis
Vår bibeltime (over Ordet) av Daniel Nilsen
Vår trøst med Kristus av  O .Hushovd
Vårt forhold til den Hellige Ånd av Jan Veiby
Ørkenliv – Kana’ansliv av Daniel Nilsen
Å eie det man ikke eier, og tape det man ikke har av Gustav Iversen
Åndens fylde av M. K. Kleppe
Åndens fylde – Åndens frukt av Daniel Nilsen
Åndens kraft og fylde av D.H. Dolman