Trosbevegelsen/JDS-læren

«JDS» er en forkortelse for «Jesus died spiritually» – på norsk «Jesus døde åndelig». Dette er en forsoningslære som hevder at Jesus måtte dø åndelig for å kunne sone for vår synd  – i motsetning til klassisk forsoningslære som  med klare skriftsteder som Hebr. 10, 10 og 1. Peter 2, 24 hevder at det var ved Jesu legemlige død på korset soningen skjedde. Det er i særdeleshet den nå avdøde amerikanske trosforkynneren Kenneth E. Hagin som i moderne tid har spredt denne falske forsoninslære som er utbredt innen Trosbevegelsen – også her i Skandinavia.

Ellers litt om Trosbevegelsen og dens forkynnelse og teologi:

Navnet Jesus – av Lyder Engh 

Herlighetsteologi – Korsteologi – av Bjarne Staalstrøm 

Jesu triumf på korset – av Ingulf Diesen 

Seminar med fokus på trosbevegelsen – ved Fred V. Hjortland i Evangeliekirken i Moss.

Ti grunner til å avvise Trosforkynnelsen – av Tricia Tillin

Trosrörelsens rötter och teologi – av Christer Svahn (med bakgrunn fra Livets Ord, Uppsala).

Trosbevegelsen – et annet evangelium? – av Jan Veiby

Den kristna gnosticismens återkomst – ett studium av Ulf Ekmans teologi  (PDF) – av Kent Gunnarsson