Om meg

CatoUttrykket «de gamle stier» er hentet fra profeten Jeremias kapittel 6, og vers 16.Jødefolket levde fjernt fra  Gud og hans pakt med dem. Det var blitt en utvendig gudsdyrkelse – tomme ritualer, mens hjertene var langt fra Gud. Deres synd var åpenbar. Jeremias sier like ut i versene 13 – 15:  «For alle sammen, både små og store, søker urettferdig vinning. Både profet og prest farer med svik. De leger mitt folks skade på lettferdig vis, idet de sier: Fred! Fred! Og det er ingen fred. De skal bli til skamme, for de har gjort avskyelige ting. De skammer seg ikke, og vet ikke hva det er å rødme av skam. Derfor skal de falle blant dem som faller. På den tid jeg hjemsøker dem, skal de snuble, sier Herren.»

Så følger Herrens oppfordring i vers 16: «Så sa Herren: Stå på veiene og se til. Spør etter de gamle stier. Spør hvor veien går til det gode, og vandre på den! Så skal dere finne hvile for deres sjeler.»

Denne oppfordringen er også til oss som lever i dag, selv om vi lever i «den nye pakt» – i menighetens tidshusholdning. Vi ser klart at det nærmer seg avslutningen av nådens tidsalder. Vi som troende venter på Jesu komme for å hente sin menighet. Vi skal da rykkes opp i luften for å være med Herren. (1.Tess. 4.17)

Men i den tid vi nå lever i, ser vi at mer og mer av det som Bibelen kaller «det store frafall» (2.Tess.2,3)  brer om seg. Både på det moralske og det åndelige område. Synd, villfarelser, surrogater og liberal teologi lurer seg inn i Guds forsamling i dag som på Jeremias’ tid. Dette ønsker vi på denne siden å sette søkelyset på.

Men det hjelper ikke bare å fokusere på det som er galt, men også vise til «veien til det gode», til Ham som Bibelen sier i hvem » alle visdommens og kunnskapens skatter» er skjult til stede, nemlig Jesus Kristus, Guds Sønn. Vi vil forkynne «ordet om korset» – «For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft». (1Kor 1:18).

Jeg har mine røtter i De Frie Evangeliske Forsamlinger, og derfor er det naturlig for meg også å ta fram litt av den forkynnelse som har fulgt denne bevegelsen. Også litt historikk fra denne sammenhengen prøver jeg å samle her.

Mvh.
Cato Iversen, ansvarlig for denne nettsiden.